۰
دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۸

نتایج مجامع سالانه بانک بورسی و ۳ شرکت

مجامع سالانه بانک پارسیان، هلدینگ داروپخش و حفاری شمال برگزار و صورت های مالی سال گذشته تصویب شد و مجمع حمل ونقل بین المللی خلیج فارس نیز به حد نصاب قانونی نرسید.
نتایج مجامع سالانه بانک بورسی و ۳ شرکت
به گزارش اخبار بانک، با پایان یافتن تیر ماه و مهلت قانونی شرکت ها برای برگزاری مجمع سالانه،نتیجه مجامع بانک پارسیان، حمل ونقل بین المللی خلیج فارس، هلدینگ داروپخش و حفاری شمال به شرح زیر مشخص شد:

مجمع سالانه بانک پارسیان صبح دیروز با حضور 83.27 درصدی سهامداران در پژوهشگاه نیرو برگزار شد که پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی گذشته و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت،ضمن تصویب صورتهای مالی مقرر شد از 38 ریال سود محقق شده برای هر سهم،4 ریال معادل 11 درصد توزیع شود.براین اساس،سهامداران حقیقی می توانند پس از گذشت دو هفته از زمان مجمع سالانه و حقوقی ها ظرف مهلت قانونی،برای دریافت سود اقدام کنند.

همچنین،مجمع سالانه حمل ونقل بین المللی خلیج فارس ساعت 10 صبح دیروز در محل شرکت با حضور 0.04 درصد از سهامداران حقیقی برگزار و به حد نصاب قانونی نرسید.

دراین میان،مجمع سالانه هلدینگ داروپخش صبح دیروز در مرکزمطالعات بهره وری ومنابع انسانی با اکثریت 92.26 درصدی سهامداران برگزار شد.دراین مجمع بعد از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی گذشته و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت،صورتهای مالی تصویب و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 1888 ریال سود محقق شده هر سهم،مبلغ 1400 ریال سود نقدی معادل 74 درصد تقسیم شود.

براین مبنا،سهامداران حقیقی دارای یک تا 4 هزار سهم از 5 آبان،از 4001 تا 10 هزار سهم از 28 آبان،از 10 هزار و یک سهم تا 20 هزار سهم از 20 آذر  و از 20 هزار به بالا از تاریخ 11 دی و حقوقی های دارنده تا یک میلیون سهم از 24 دی تا 30 بهمن و بیش از این مقدار از یک اسفند براساس توافق فی مابین برای دریافت سود به کلیه شعب بانک رفاه مراجعه کنند.

از سویی دیگر،مجمع شرکت حفاری شمال نیز ساعت 9 صبح روز گذشته در هتل المپیک با حضور 90.5 درصدی سهامداران برگزار شد که پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی گذشته و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت،به پیشنهاد هیات مدیره از 264 ریال سود محقق شده هر سهم،53 ریال معادل 20 درصد تقسیم شد.

براین اساس،سهامداران حقیقی برای دریافت سود از یک مهر تا 30 آبان و سهامداران حقوقی تا یک میلیون سهم از یک تا 30 آذر،تا 5 میلیون سهم از یک تا 30 دی و تا 10 میلیون سهم از یک تا 30 بهمن می توانند مراجعه کنند.همچنین زمانبندی دریافت سود سهامداران عمده نیز از تاریخ یک تا 29 اسفند مشخص شده است.
 
تازه ترین اخبار